0

نشست علمی تعمیق ایمان و باورهای دینی منظر آیات و روایات با حضور حجت الاسلام دکتر سید محمد حسین متولی امامی

0

احزاب،70

0

حشر، 9

0

روم، 21

0

کرسی آزاد اندیشی با عنوان "روند تحقق ارزش های قرآنی در دوره 40ساله انقلاب اسلامی " به صورت علمی ترویجی در حوزه انقلاب اسلامی با ارائه حجت الاسلام میثم حاج احمد و نقددکتر احترام رستمی و دبیری حجت ال

0

بقره،185