0

مصحف شریف قران به خط یزدی به صورت 11سطر و با ترجمه آیت الله مکارم شیرازی و تذهیب استاد نامور عرضه شده است.