0

از آنجا که فراگیری قرائت و روخوانی قرآن مجید برای هر مسلمانی امری ضروری است علاقمندان می توانند با صرف چند ساعت از وقت خود و خواندن این کتاب و بهره گیری و از روشهای آن به خوبی قرآن را به طور صحیح ق

0

کتاب حاضر، باتوجه به اهمیت فراگیری روخوانی قرآن کریم و براساس رسم‌الخط و لهجة عربی تدوین شده است.

0

نخستین تفسیر جامع شیعی به ترتیب نزول
تاکنون شش جلد از این اثر منتشر شده و جلد هفتم آن درحال نگارش است. سایر مجلدات (پیش‎بینی 12 جلد دیگر) نیز به‎تدریج عرضه خواهند شد.

0

دانش علوم قرآن مباحث بسیار متنوعی را درباره قرآن کریم شامل می‌شود.