مبانی انسان‌شناسی در قرآن/ عبدالله نصری

قرآن کریم دارای ابعاد گوناگونی است که هریک از آنها نشانه اعجاز این کتاب آسمانی است. دانشمندان و پژوهشگران در طول تاریخ اسلام از زوایای گوناگون به مطالعه و بررسی این کتاب پرداخته اند. گروهی از نقطه نظر الفاظ و کلمات آن به بررسی پردخته انمد، و گروهی دیگر از نظر محتوا و مفاهیم آن. جمعی به جنبه های تاریخی قرآن توجه داشته اند، و جمعی دیگر به مسایل اخلاقی آن. عده ای مبانی اعتقادی قرآن را مطرح کرده اند، و عده ای دیگر آیات مربوط به احکام را مورد بررسی قرار داده اند. گروهی به بررسی آیات علمی قرآنی پرداخته، و گروهی دیگر آیات فلسفی آن ا تفسیر و تبیین کرده اند.

درسنامه سیره تربیتی(ص) پیامبر و اهل بیت (ع)

سیره تربیتی، تجلی آموزه‌های قرآن کریم در رفتار پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) است که مسیر هدایت و رشد را با فضل و رحمت الهی طی کرده و از این‌رو، در قرآن کریم به‌عنوان الگو و اسوه معرفی شده‌اند. سیره تربیتی می‌تواند چراغی فروزان و راهنمای عملی فراروی مربیان، والدین و دیگر علاقه‌مندان به تربیت در مسیر پرفراز و نشیب آن باشد و آنان را در دستیابی به اهداف عالی خود یاری رساند. این کتاب، سیره تربیتی پیامبر(ص) واهل‌بیت(ع) ایشان را بررسی و اصول، روش‌ها، شیوه‌ها، فنون و ابعاد تربیتی نهفته در سیره آنان را در حیطه تربیت کودک، تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی و تربیت علمی استخراج و تبیین کرده است.

مراحل سه‌گانه پیشگیری از جرم در آموزه‌های قرآنی

پیشگیری از جرم که امروزه یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست جنایی کشورها را تشکیل می‌دهد و در سیاست جنایی سازمان ملل نیز جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، به دنبال یافتن جایگاه نامشخص خود در سیاست جنایی کشور ما نیز می‌باشد. این رویکرد اگر چه در حقوق کیفری سابقه‌ای بس طولانی دارد و یکی از آمال شکست خورده آن محسوب می‌شود اما از دیدگاه جرم‌شناختی همچنان در اولویت اول راهکارهای پاسخ‌گویی پیش دستانه به جرم محسوب می‌شود. از دیدگاه جرم‌شناسان اقدام کنشی در برابر جرم و انحراف مؤثرترین، کم‌ هزینه‌ترین و انسانی‌ترین اقدام محسوب می‌شود و به همین دلیل باید در اولویت اول سیاست جنایی کشورها قرار گیرد.

فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات مرتبط قرآن

ارزیابی و موضع‌گیری عالمانه در قبال ایده علم دینی مترتب بر فهم معنا و رویکردهای علم دینی و دلایل موافقان و مخالفان است. از این رو پرسش تحقیق در مورد محل نزاع در علم دینی است. رویکرد غالب بر این جستار فلسفی، از نوع فلسفه‌های مضاف و درجه دوم (فلسفه علم) است. به عبارت رساتر برای فهم بهتر، نقد و تحلیل علم دینی شایسته است به وجود‌شناسی علم دینی (اثبات موضوع علوم‌دینی) معرفت‌شناسی علم‌دینی (بررسی فرآورده‌های علوم‌دینی) و روش‌شناسی علم دینی (بررسی فرآیند شکل‌گیری علم دینی) از منظر مدعیان آن توجه شود. هدف این اثر فهم، نقد و تحلیل ادعا و دلیل مدعیان و مخالفان علم دینی است.

سبک زندگی اجتماعی با تاکید بر آیات قرآن

این تحقیق درصدد است سبک زندگی را از منظر دین اسلام مورد توجه قرار دهد. هر دینی بر اساس آموزه‌های دیدگاهی خود، پیروان خود را به زندگی کردن به سبک و شیوه‌ای متناسب با جهان‌بینی مورد نظر خود ترغیب می‌کند. سبک زندگی بر اساس جهان‌بینی دینی را می‌توان «سبک زندگی دینی» نامید. در این تحقیق برای به دست آوردن نظریه زمینه‌ای سبک زندگی به ظاهر آیات قرآن و روایات مرتبط و به تفسیر ایات برای تایید و مستند کردن آن (سنجش اعتبار و پایایی نتایج) مراجعه می‌شود.

مشروعیت حکومت در قرآن

اثر حاضر پژوهشی است در جهت بسط ادبیات توصیفی و تبیینی تفسیر سیاسی قرآن با گرایش تفسیر موضوعی، تا راه برای پژوهش‌های تحلیلی تر در این وادی تسهیل شود. این پژوهش تلاش دارد مسأله مشروعیت را – که یکی از مسائل مهم در ساحت سیاست و حکومت است – در قران کریم با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه و از دیدگاه مفسران معاصر و به صورت موضوعی و بر اساس نظریه استخدام از علامه سید محمد حسین طباطبایی بررسی و تحلیل نماید. همچنین با بررسی تطبیقی میان این تفاسیر و مفسران شباهت‌ها و تفاوت‌های آنان را دریابد.

تاریخ در قرآن

محتوای تعدادی از آیات قرآن کریم به توصیف و روایت وقایع اجتماعی گذشته نسبت به زمان ما متمرکز است. این آیات حاوی کلیدواژه‌های اجتماعی و تاریخی، توصیف وقایع تاریخی اقوام و پیامبران گذشته، وقایع اجتماعی زمان ظهور اسلام (از بعثت تا وفات پیامبر)، و حاوی جواب سؤالها و مسائلی است که در فلسفه نظری تاریخ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. افزون بر بحث و بررسی این چهار موضوع تاریخی در قرآن، می‌توان ویژگی‌های بیانی و نگارشی آیات تاریخی قرآن را (تاریخنگاری قرآن) از مجموعه آیات تاریخی قرآن استخراج، استنباط و در یک بخش مستقل تدوین کرد. بنابر این تفسیر (موضوعی) آیات تاریخی قرآن در ۳ بخش تنظیم خواهد شد.

کاوش مفهوم سرمایه

سرمایه­ اجتماعی منبعی مرکب از قابلیت­های بالقوه و ظرفیت­های بالفعلی است که سیستم­ اجتماعی را در جهت تحقق اهداف و مطلوبیت­های فردی و جمعی توانمند می­کند. این پدیده، به­ شدت جامعه­محور و موقعیتی است، بنابراین، در صورتی نقش و کارکرد خود را به خوبی ایفا می­کند که متناسب با فرهنگ رایج در هر جامعه باشد. در این مطالعه تلاش شد با استفاده از قرآن کریم، چارچوبی پیرامون سرمایه­ی اجتماعی در جامعه اسلامی کشف و احصا شود.

اشتراک در RSS - زن