روش فرهنگ سازی پاکدامنی در قرآن

از کلیدی‏ترین مقولات فرهنگی صحنه‏ی مبارزه با استکبار جهانی (که به جدّ مورد توجه جهان غرب قرار گرفته و سردمداران آن بارها باصراحت و کنایه از برنامه‏ریزی برای این مقوله سخن گفته‏اند)، مسأله‏ی اخلاق و عادات و رفتارهای جنسی مردم در ایران و کشورهای اسلامی است. اندیشمندان اسلامی باید به فکر راه حلی باشند تا نسل‎های جدید و به‎خصوص جوانان، توان آراسته شدن به پاک‎دامنی را پیدا کنند، و عموم مردم و افراد متقی بر این مسیر مستقیم، پایداری کنند.

سیر فرهنگ سازی پوشش اسلامی

پوشش اسلامی سکس از موضوعات مهم اجتماعی تاریخ معاصر ایران بوده و قلم های زیادی را به خود مشغول ساخته است. کتاب حاضر نیز در این باره سخن میگوید؛ با این تفاوت که برای اولین بار کوشیده است بر اساس سبک تفسیر موضوعی تنزیلی، روش قرآن را در نهادینه سازی فرهنگ پوشش در جامعه، ارائه نماید.

تفسیر تنزیلی (به ترتیب نزول) مبانی، اصول، قواعد و فواید

تفسیر از شریف ترین دانش های اسلامی است که هم زمان با فرودآمدن نخستین آیات شکل گرفت. این سبک تفسیری به انسجام مجموعه آیات هر سوره و معناداری روابط ظاهر و پنهان آیات درونی سوره و سیاق و تناسب میان آن ها توجه ویژه می کند و از کنار موارد به ظاهر غیر متناسب به سادگی عبور نمی کند. افزون آنکه حدالمقدور تلاش می کند در صورت وجود ارتباط و تناسب معنادار میان سوره ها در ترتیب طبیعی نزول یا سیاقی که از مجموعه سوره های نازل شده در یک قطعه زمانی به دست می آید، برای فهم مرادهای خدای حکیم بهره گیرد.

شناختامه تنزیلی سوره های قرآن کریم

این کتاب، گزارش 114 سورۀ قرآن، شامل بیان شناسه هر سوره، شرح مقاصد، محتوا، تناسب و ارتباط هر سوره با سوره‎های پیش از آن در سیر نزول بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم، اسباب نزول و روایات فضیلت آن است. در این کتاب کوشش شده که با تأمل دربارۀ هر یک از این موضوعات، راه برای شناخت روان‌تر و درک شیرین‌تر قرآن آسان شود و تلاوت‎کننده قرآن با بهره مطالب نگاشته‎شده‎، به بهره و لذت معنوی بیش‎تری از تلاوت، و درک بالاتری از حکیمانه بودن قرآن و حکیم بودن نازل‌کننده آن برسد و طالبان فهم معارف قرآن و علوم تفسیری در شناخت سازمان حکیمانه سوره‌ها، پیوندها و پیوست‌های مطالب درونی سوره‌ها یاری شوند.

مجموعه یادداشتهای منتشر شده در خبرگزاریها با موضوع ترویج فرهنگ قرآن کریم در سال 99

ردیف نام و نام خانوادگی/ عنوان یادداشت / تاریخ نشر/ محل نشر / لینک
1 زهرا ابراهیمی/ امتحانی به نام کرونا / 13/6/1399 / خبرگزاری رسمی حوزه / https://www.hawzahnews.com/news/917442/

سیمای قرآنی جوان/ محمدباقر پورامینی

قرآن کریم، ساحل نجاتی است که طوفان زدگان اقیانوس سرگشتگی را به سوی خود فرامی خواند و آرامشی پایدار به آنان ارزانی می دارد، مجموعه ای گرانبها از برنامه ها، درس ها و عبرت های زندگی ساز که هرکس به قدر ظرفیت وجودی خویش و آمادگی روحی اش از آن بهره می گیرد و عطش کمال خواهی خود را با آب حیات آیات آن فرو می نشاند. منشور جاودان بشریت، «عهد الهی» است که خداوند، خود نگاهبان آن است تا حفظ شود و از میان نرود و به دست نسل های هر عصر رسیده و آن را بخوانند، بشوند و در این رهگذر دوره رسالت را در درون خود بازسازی کنند و بعثتی مدام در ضمیر خویش بیافرینند.

سیمای قرآنی جوان/ محمدباقر پورامینی

قرآن کریم، ساحل نجاتی است که طوفان زدگان اقیانوس سرگشتگی را به سوی خود فرامی خواند و آرامشی پایدار به آنان ارزانی می دارد، مجموعه ای گرانبها از برنامه ها، درس ها و عبرت های زندگی ساز که هرکس به قدر ظرفیت وجودی خویش و آمادگی روحی اش از آن بهره می گیرد و عطش کمال خواهی خود را با آب حیات آیات آن فرو می نشاند. منشور جاودان بشریت، «عهد الهی» است که خداوند، خود نگاهبان آن است تا حفظ شود و از میان نرود و به دست نسل های هر عصر رسیده و آن را بخوانند، بشوند و در این رهگذر دوره رسالت را در درون خود بازسازی کنند و بعثتی مدام در ضمیر خویش بیافرینند.

معجزه‌شناسی/ محمد باقر سعیدی روشن

اعجاز در لغت به‌معنای ناتوان کردن و در اصطلاح امر خارق‌العاده‌ای است که پیامبران به‌منظور اثبات ادعای رسالت خدایی خویش انجام می‌دهند و آدمیان دیگر از انجام مانند آن ناتوان و درمانده‌اند. اعجاز با سایر خوارق عادات تفاوت دارد. این دو، در هدف، قلمرو، استناد به فراطبیعت، سیره و منش مجریان، ابزارها و وسائل با هم متفاوتند. معجزه در مسیحیت سنتی به حوادثی گفته می‌شود که عامل فراطبیعی داشته باشد و در مسیحیت جدید، نوعی طفره و گریز از نظم و قانون طبیعت و مناقض آن شمرده می‌شود. با توجه به وجود نیرویی خارق عادت در انسان، دست‌کم امکان اعجاز ثابت می‌شود.

تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن/ دکتر محمدباقر سعیدی روشن

التفاوت به تمایز و تفارق مبانی ومبادی جهان شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، متن شناختی و زبان شناختی و بسترها و زمینه های اندیشه دینی غرب که منشأ پیدایش رویکردهای جدید زبان دینی و فهم متون آن است، با مبانی، زیرساختها و باورهای فکری مربوط به زبان قرآن و ساز و کار فهم آن نیز، عطف توجه کتاب تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن است؛ همچنان که می تواند ورود به عرصه مصادیق آیات و جستجوی رهیافت زبان قرآن در متن آیات و پرهیز از کلی گویی، بدون نظرداشت نمودهای گونه گون متن را از ویژگی های مورد نظر این کتاب دانست.

اشتراک در RSS - مرد