تفسیر و تفسیرنگاری 2
آدرس اینترنتی:
ثبت کننده دستاورد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 3،390

کلید واژه ها:

دومین همایش تفسیر و تفسیرنگاری در سده اخیر حوزه علمیه خراسان
یادواره آیت الله سید هاشم میردامادی نجف آبادی

محور محصول: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA
تفسیر و تفسیرنگاری 2 | سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی

خطا

وب سایت با یک خطای غیر منتظره مواجه شد. لطفا بعدا دوباره تلاش کنید.