مشق نور مغناطیسی
آدرس اینترنتی:
ثبت کننده دستاورد: معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 6،661

کلید واژه ها: مشق, نور, مغناطیسی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

بسیار اتفاق می افتد که حافظان گرامی در ابتدای تلاوت و یا اینکه حین قرائت ، مواردی از محفوظات و صفحات حفظی را خلط کرده و دچار اشتباهات مکانی میشوند ،یعنی حتی زمانی که تشابه لفظی در میان نیست.این مشکل در انتقال از صفحه ای به صفحه دیگر بیشتر نمود پیدا میکند.لذا لازم است که حفاظان گرامی بصورت ویژه ،آیات ابتدا وانتهای صفحات قرآن را بطور منظم و دقیق،حتی در قالب مباحثه ومسابقه مرور و تمرین نمایند تا سرعت انتقال صحیح صفحه به صفحه دیگر ارتقا یابد ودر نتیجه اشتباهات به حداقل رسیده و به مرور نتیجه مطلوب ایجاد گردد.

قالب ملزومات و فراورده های قرآنی: 
سال تولید محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
اجرا کننده (پیاده سازی): 
ایده پرداز: 

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA
مشق نور مغناطیسی | سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی

خطا

وب سایت با یک خطای غیر منتظره مواجه شد. لطفا بعدا دوباره تلاش کنید.