دائره المعارف قرآن کریم
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 915

مرکز فرهنگ و معارف قرآن که نزدیک به دو دهه فعالیت قرآنی دارد با بهره گیری از تجربیات و پژوهش های انجام شده و با استفاده از دانشوران قرآنی، برای نخستین بار در جهان اسلام به تألیف دائره المعارف قرآن کریم اقدام کرد.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
چاپخانه: 
تعداد صفحات: 
500