معاونت خانواده و امور فرهنگی مرکز خدمات حوزه های علمیه

icon website شماره تلفن: 31206570
icon website پست الکترونیک: jovenesestar@gmail.com
icon website آدرس: قم- 75 متری عمار یاسر- خیابان شهید قدوسی- مرکز خدمات حوزه های علمیه
icon website آخرین ورود کاربر: ۱۶ آذر ۱۳۹۹

معاونت خانواده و امور فرهنگی مرکز خدمات حوزه های علمیه

تصویر cultural
نام و نام خانوادگی/ نام موسسه سازمان: 
معاونت خانواده و امور فرهنگی مرکز خدمات حوزه های علمیه