جریان‌شناسی تفسیر تربیتی
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محل تولید محصول: قم
تعداد بازدید: 299

چکیده
قرآن، کتاب تربیت و تفسیر تربیتی متکفل تبیین قرآن با این رویکرد است که به خاطر نزدیکی با اهداف بنیادین قرآن، برخورداری از جلوه‌های کاربردی و جذاب، سازگاری با نیازهای متنوع آدمی، فراگیری طیف زیادی از مخاطبان؛ جلالت ویژه‌ای دارد. جریان تفسیر تربیتی به‌سان درختی پربرکت، در عصر نبوی (ص) ریشه‌دار گردید و توسط اهل بیت: بالنده شد؛ سپس در طول تاریخ تفسیر با فرازها و فرودهایی ادامه یافت و در قالب رویکردهای تفسیری نقلی، واعظانه، عرفانی و اجتماعی ارائه شد. در دو سده اخیر و همزمان با نهضت عظیم «بازگشت به قرآن» و نگرش‌های اصلاح طلبانه نسبت به فهم قرآن، بستر کمال بیش از پیش این جریان فراهم شد؛ به برکت این تحول رویکردی، تفاسیر بسیاری با برخورداری از شاخصه‌های «عام» این جریان نگارش شد. در دهه‌های اخیر نیز تلاشهایی به منظور نگارش تفاسیر تخصصی با هدف نظام سازی و بهره گیری از داده های علوم تربیتی مبتنی بر تعامل دوسویه قرآن و علوم تربیتی دیده می شود. جریان‌شناسی تفسیر تربیتی، ظرفیت عظیم تربیتی قرآن را بازخوانی کرده و آسیب شناسی آن نیز کمبودهای آن را می‌نمایاند و مانع رهزنی‌های نظری و عملی می گردد.

چکیده یا فهرست: 

چکیده
قرآن، کتاب تربیت و تفسیر تربیتی متکفل تبیین قرآن با این رویکرد است که به خاطر نزدیکی با اهداف بنیادین قرآن، برخورداری از جلوه‌های کاربردی و جذاب، سازگاری با نیازهای متنوع آدمی، فراگیری طیف زیادی از مخاطبان؛ جلالت ویژه‌ای دارد. جریان تفسیر تربیتی به‌سان درختی پربرکت، در عصر نبوی (ص) ریشه‌دار گردید و توسط اهل بیت: بالنده شد؛ سپس در طول تاریخ تفسیر با فرازها و فرودهایی ادامه یافت و در قالب رویکردهای تفسیری نقلی، واعظانه، عرفانی و اجتماعی ارائه شد. در دو سده اخیر و همزمان با نهضت عظیم «بازگشت به قرآن» و نگرش‌های اصلاح طلبانه نسبت به فهم قرآن، بستر کمال بیش از پیش این جریان فراهم شد؛ به برکت این تحول رویکردی، تفاسیر بسیاری با برخورداری از شاخصه‌های «عام» این جریان نگارش شد. در دهه‌های اخیر نیز تلاشهایی به منظور نگارش تفاسیر تخصصی با هدف نظام سازی و بهره گیری از داده های علوم تربیتی مبتنی بر تعامل دوسویه قرآن و علوم تربیتی دیده می شود. جریان‌شناسی تفسیر تربیتی، ظرفیت عظیم تربیتی قرآن را بازخوانی کرده و آسیب شناسی آن نیز کمبودهای آن را می‌نمایاند و مانع رهزنی‌های نظری و عملی می گردد.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
محل تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نویسنده یا نویسندگان: 
چاپخانه: 
تعداد صفحات: 
207
فایل متن اثر (مقاله، کتاب یا پایان نامه): 
نوع نشر: 
تیراژ کتاب: 
1000
قطع کتاب: 
تصویر جلد کتاب یا نشریه: 
تصویر صفحه شناسنامه کتاب: 
نوبت چاپ: 
2

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA