اخلاق اقصادی از دیدگاه قرآن و حدیث

بررسی فراگیر و جامع آموزه های دینی وتوجه به مفاهیم اقتصادی با مراجعه به منابع فراوان ومعتبر و ارایۀ کارکردهای اقتصادی آموزه های اخلاقی و توجه به سیر منطقی مباحث از ویژگی های این نوشتار به شمار می آید

روش فرهنگ سازی پاکدامنی در قرآن

از کلیدی‏ترین مقولات فرهنگی صحنه‏ی مبارزه با استکبار جهانی (که به جدّ مورد توجه جهان غرب قرار گرفته و سردمداران آن بارها باصراحت و کنایه از برنامه‏ریزی برای این مقوله سخن گفته‏اند)، مسأله‏ی اخلاق و عادات و رفتارهای جنسی مردم در ایران و کشورهای اسلامی است. اندیشمندان اسلامی باید به فکر راه حلی باشند تا نسل‎های جدید و به‎خصوص جوانان، توان آراسته شدن به پاک‎دامنی را پیدا کنند، و عموم مردم و افراد متقی بر این مسیر مستقیم، پایداری کنند.

سیر فرهنگ سازی پوشش اسلامی

پوشش اسلامی سکس از موضوعات مهم اجتماعی تاریخ معاصر ایران بوده و قلم های زیادی را به خود مشغول ساخته است. کتاب حاضر نیز در این باره سخن میگوید؛ با این تفاوت که برای اولین بار کوشیده است بر اساس سبک تفسیر موضوعی تنزیلی، روش قرآن را در نهادینه سازی فرهنگ پوشش در جامعه، ارائه نماید.

اشتراک در RSS - کتاب