شناختامه تنزیلی سوره های قرآن کریم

این کتاب، گزارش 114 سورۀ قرآن، شامل بیان شناسه هر سوره، شرح مقاصد، محتوا، تناسب و ارتباط هر سوره با سوره‎های پیش از آن در سیر نزول بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم، اسباب نزول و روایات فضیلت آن است. در این کتاب کوشش شده که با تأمل دربارۀ هر یک از این موضوعات، راه برای شناخت روان‌تر و درک شیرین‌تر قرآن آسان شود و تلاوت‎کننده قرآن با بهره مطالب نگاشته‎شده‎، به بهره و لذت معنوی بیش‎تری از تلاوت، و درک بالاتری از حکیمانه بودن قرآن و حکیم بودن نازل‌کننده آن برسد و طالبان فهم معارف قرآن و علوم تفسیری در شناخت سازمان حکیمانه سوره‌ها، پیوندها و پیوست‌های مطالب درونی سوره‌ها یاری شوند.

سیمای قرآنی جوان/ محمدباقر پورامینی

قرآن کریم، ساحل نجاتی است که طوفان زدگان اقیانوس سرگشتگی را به سوی خود فرامی خواند و آرامشی پایدار به آنان ارزانی می دارد، مجموعه ای گرانبها از برنامه ها، درس ها و عبرت های زندگی ساز که هرکس به قدر ظرفیت وجودی خویش و آمادگی روحی اش از آن بهره می گیرد و عطش کمال خواهی خود را با آب حیات آیات آن فرو می نشاند. منشور جاودان بشریت، «عهد الهی» است که خداوند، خود نگاهبان آن است تا حفظ شود و از میان نرود و به دست نسل های هر عصر رسیده و آن را بخوانند، بشوند و در این رهگذر دوره رسالت را در درون خود بازسازی کنند و بعثتی مدام در ضمیر خویش بیافرینند.

سیمای قرآنی جوان/ محمدباقر پورامینی

قرآن کریم، ساحل نجاتی است که طوفان زدگان اقیانوس سرگشتگی را به سوی خود فرامی خواند و آرامشی پایدار به آنان ارزانی می دارد، مجموعه ای گرانبها از برنامه ها، درس ها و عبرت های زندگی ساز که هرکس به قدر ظرفیت وجودی خویش و آمادگی روحی اش از آن بهره می گیرد و عطش کمال خواهی خود را با آب حیات آیات آن فرو می نشاند. منشور جاودان بشریت، «عهد الهی» است که خداوند، خود نگاهبان آن است تا حفظ شود و از میان نرود و به دست نسل های هر عصر رسیده و آن را بخوانند، بشوند و در این رهگذر دوره رسالت را در درون خود بازسازی کنند و بعثتی مدام در ضمیر خویش بیافرینند.

معجزه‌شناسی/ محمد باقر سعیدی روشن

اعجاز در لغت به‌معنای ناتوان کردن و در اصطلاح امر خارق‌العاده‌ای است که پیامبران به‌منظور اثبات ادعای رسالت خدایی خویش انجام می‌دهند و آدمیان دیگر از انجام مانند آن ناتوان و درمانده‌اند. اعجاز با سایر خوارق عادات تفاوت دارد. این دو، در هدف، قلمرو، استناد به فراطبیعت، سیره و منش مجریان، ابزارها و وسائل با هم متفاوتند. معجزه در مسیحیت سنتی به حوادثی گفته می‌شود که عامل فراطبیعی داشته باشد و در مسیحیت جدید، نوعی طفره و گریز از نظم و قانون طبیعت و مناقض آن شمرده می‌شود. با توجه به وجود نیرویی خارق عادت در انسان، دست‌کم امکان اعجاز ثابت می‌شود.

تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن/ دکتر محمدباقر سعیدی روشن

التفاوت به تمایز و تفارق مبانی ومبادی جهان شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، متن شناختی و زبان شناختی و بسترها و زمینه های اندیشه دینی غرب که منشأ پیدایش رویکردهای جدید زبان دینی و فهم متون آن است، با مبانی، زیرساختها و باورهای فکری مربوط به زبان قرآن و ساز و کار فهم آن نیز، عطف توجه کتاب تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن است؛ همچنان که می تواند ورود به عرصه مصادیق آیات و جستجوی رهیافت زبان قرآن در متن آیات و پرهیز از کلی گویی، بدون نظرداشت نمودهای گونه گون متن را از ویژگی های مورد نظر این کتاب دانست.

سیاست و حکومت در قرآن/ کاظم قاضی‌زاده

دو سؤال اساسی فرا روی یک حکومت یعنی: «چه کسی باید حکومت کند؟» و «چگونه باید حکومت کند؟» مورد عنایت جدی کتاب سیاست و حکومت در قرآن است؛ در پاسخ سؤال اول به تفضیل درباره منشأ مشروعیت دولت اسلامی از نگاه قرآن به تحقیق نشسته و به دوره های مختلف حضور انبیاء، دوران پیامبر خاتم (ص)، زمان حضور امامان معصوم(علیهم السلام) و عصر غیبت امام دوازدهم(عج) اشاره شده است و ویژگی های حاکم در عصر غیبت تبیین شده است، در پاسخ به سؤال دوم، با استفاده از آیات شورا به مکانیزم تصمیم سازی های کلان اشاره کرده و به مقایسه نظام سیاسی اسلام با دیگر شیوه های تصمیم گیری رداخته شده است.

قرآن و سکولاریسم/ محمدحسن قدردان قراملکی

سکولاریسم – که معنای شایع آن جدایی دین از عرصه سیاست و حکومت است – در آئین مسیحیت از آموزه های مقبول آن تلقی می شود و چندین سده نیز است که در مغرب زمین سیطره آن گسترده شده است. آنچه مسأله اصلی امروز جهان اسلام است نسبت آن با آیین خاتم خصوصاً آخرین کتاب آسمانی است.

باز پژوهی آیات فقهی قرآن کریم/ محمدفاکر میبدی

بررسی فقه القرآن یا تفسیر « آیات الأحکام» یکی از مباحث مهم در حوزه معارف اسلامی است که از دو شاخه علوم اسلامی نشأت می گیرد؛ از یک سو بخشی از معارف قرآن و از سوی دیگر بخشی از فقه اسلامی به شمار می رود.
قرآن به عنوان مهم ترین منبع علوم و معارف اسلامی است که عقاید، اخلاق، تاریخ و دیگر معارف را در خود جای داده است و از این رهگذر به عنوان اصلی ترین مصدر تشریع اسلامی، در خلال آیات خود کلیاتی از فقه اسلامی را نیز بیان می کند و بخش هایی از احکام عبادی، اجتماعی، قضایی و حقوقی را ارائه کرده است.
کتاب « بازپژوهی آیات فقهی قرآن» در ۱۶ درس با عناوین ذیل سامان یافته است:

رابطه متقابل کتاب و سنت/ علی نصیری

به استناد حدیث شریف ثقلین کهمورد اتفاق فریقین است، پیامبر اکرم(ص) از قرآن و عترت یعنی حاملان سنت به عنوان دو میراث گرانسنگ خود یاد کرده و بر چنگ زدن به آن ها برای رهنمونی به طریق سعادت تأکید کرده است. بر این اساس عالمان واندیشه وران مسلمان در عرصه های مختلف علوم اسلامی از قرآن و سنت همواره به عنوان مهم ترین و معتبرترین منبع فهم و استخراج آموزه های دین شناخت یاد کرده اند. به خاطر جایگاه بس رفیعی که قرآن و سنت در ترسیم نظام جمعی از دین دارند، هرگونه کنکاش و بازپژوهی آن ها و به ویژه وع رابطه و تعاملی که این دو منبع نسبت به یکدیگر دارند، از اهمیت بس والایی برخوردار است.

اشتراک در RSS - کتاب