جاذبه زمین
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: محصولات هنری
ثبت کننده دستاورد: اداره فضای مجازی دفتر تبلیغات اصفهان
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 6،097

کلید واژه ها:

عکس نوشته جاذبه زمین و به استناد از آیه شریفه 25 از سوره مرسلات

محور محصول: 
قالب محصولات هنری: 
سال تولید محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA
جاذبه زمین | سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی

خطا

وب سایت با یک خطای غیر منتظره مواجه شد. لطفا بعدا دوباره تلاش کنید.