سایت پرسمان قرآن
آدرس اینترنتی: پرسمان قرآن
ثبت کننده دستاورد: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
محل تولید محصول: قم
تعداد بازدید: 5،753

کلید واژه ها: پرسمان

این سایت در حوزه پاسخگویی به سوالات تخصصی و عمومی قرآن فعالیت می‌کند و به عنوان پرکاربرترین و پربازدیدترین جامعه مجازی قرآنی و دینی کشور به حساب می آید و در سال 1390 مفتخر به کسب رتبه اول و دریافت لوح زرین برترین سایت عرصه فرهنگ و اندیشه در پنجمین جشنواره رسانه های دیجیتال گردید.

محور محصول: 
قالب محصولات دیجیتالی: 
سال تولید محصول: 
محل تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
مستندات و رسمیت بخش ها: