پایگاه آیه یاب
آدرس اینترنتی: http://vf.isca.ac.ir/
ثبت کننده دستاورد: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 2،049

کلید واژه ها:

این سامانه، آیات را براساس ترتیب سور از درون متون استخراج کرده و به صورت فهرست و نمایه به كاربران نشان داده می‌شود. هدف از ایجاد این پایگاه، استخراج آیات از متون اعم از کتاب، مقاله و... است که پس از استخراج می‌توان آیه یا آیات مد نظر را به دو صورت جستجو از پاراگراف و جستجو از فایل مشاهده نمود. علاوه براین آیات موجود در متون را می‌توان با استفاده از فرمت دلخواه انتخاب و در متن مشخص نمود. هدف نهایی از اين سامانه فرمت گذاری آیات در متون مختلف (کتب ، مقالات ، پایان نامه ها و...) است.

محور محصول: 
قالب محصولات دیجیتالی: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
قابلیتها و ویژگی های محصول: 

یافتن آیات موجود در متن، فرمت زنی آیات، نمایه سازی ایات، نمایش دسته بندی آیات یافت شده

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA