جريان شناسي تفاسير فقهي (2 جلدي)
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محل تولید محصول: مشهد
تعداد بازدید: 3،981

جريان شناسي تفاسير فقهي (2 جلدي)

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
محل تولید محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
جوایز و افتخارات محصول: 
 اثر برگزيده هجدهمين دورة جايزة كتاب فصل  رتبة دوم هشتمين جشنوارة علمي ـ پژوهشي فردوسي در بخش كتاب  رتبة دوم (مشترك) در حوزة علوم قرآن در بيستمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم  رتبه اول سطح چهار در بخش علوم قرآني و تفسير در هفتمين فراخوان آثار پژوهشي حوزه علميه خراسان
تولید کننده محصول: 
Image CAPTCHA
جريان شناسي تفاسير فقهي (2 جلدي) | سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی

خطا

وب سایت با یک خطای غیر منتظره مواجه شد. لطفا بعدا دوباره تلاش کنید.