پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

icon website شماره تلفن: 512233350
icon website پست الکترونیک: info@isca.ac.ir
icon website وابستگی سازمانی: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
icon website آدرس: قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه
icon website آخرین ورود کاربر: ۰۹ دی ۱۳۹۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تصویر isca
نام و نام خانوادگی/ نام موسسه سازمان: 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی