معنا، واقع و صدق
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محل تولید محصول: قم
تعداد بازدید: 244

تفسیر متون فلسفی، دینی، وحقوقی، پیوندی ژرف با ماهیت معنا دارد. گشودن اسرار معنای متونِ پیچیده مرهون ایضاح چیستی معنا و موطن آن است. معناداری وملاک اثبات آن در دوره رواج پوزیتیویسم وارد این حوزه شد. نسبت زبان و معنا با واقعیت، زاویه دیگر مساله معناست که حکایت زبان از واقع را بررسی می کند. صدق گزاره ها و مناط صدق آن نقطه مکمل این مسائل است. همه این مسائل متعلق به حوزه ی دانش های فلسفی زبانی است. اهمیت این حوزه معرفتی امروز علوم گوناگونی چون زبان شناسی و فلسفه ی زبان، هرمنوتیک، نشانه‏شناسی، فلسفه، نقد ادبی، و حتی روان شناسی را معطوف خود ساخته است. سنخ این پژوهش و مسائل مطرح درآن از جنس فلسفه زبان یا زبان شناسی فلسفی است. این پژوهش البته بررسی زوایای گوناگون مسأله معنا، واقعیت و معرفت در گزاره ها و متون دینی را که در کلیت از جنس مسائل متافیزیکی است در نظر دارد.

چکیده یا فهرست: 

تفسیر متون فلسفی، دینی، وحقوقی، پیوندی ژرف با ماهیت معنا دارد. گشودن اسرار معنای متونِ پیچیده مرهون ایضاح چیستی معنا و موطن آن است. معناداری وملاک اثبات آن در دوره رواج پوزیتیویسم وارد این حوزه شد. نسبت زبان و معنا با واقعیت، زاویه دیگر مساله معناست که حکایت زبان از واقع را بررسی می کند. صدق گزاره ها و مناط صدق آن نقطه مکمل این مسائل است. همه این مسائل متعلق به حوزه ی دانش های فلسفی زبانی است. اهمیت این حوزه معرفتی امروز علوم گوناگونی چون زبان شناسی و فلسفه ی زبان، هرمنوتیک، نشانه‏شناسی، فلسفه، نقد ادبی، و حتی روان شناسی را معطوف خود ساخته است. سنخ این پژوهش و مسائل مطرح درآن از جنس فلسفه زبان یا زبان شناسی فلسفی است. این پژوهش البته بررسی زوایای گوناگون مسأله معنا، واقعیت و معرفت در گزاره ها و متون دینی را که در کلیت از جنس مسائل متافیزیکی است در نظر دارد.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
محل تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نویسنده یا نویسندگان: 
چاپخانه: 
تعداد صفحات: 
342
فایل متن اثر (مقاله، کتاب یا پایان نامه): 
نوع نشر: 
تیراژ کتاب: 
500
قطع کتاب: 
تصویر جلد کتاب یا نشریه: 
تصویر صفحه شناسنامه کتاب: 
نوبت چاپ: 
2

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA