قرآن و پدیده شناسی نفاق و نفوذ
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محل تولید محصول: مشهد
تعداد بازدید: 1

کلید واژه ها: نفاق, آیات قرآن

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
محل تولید محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
جوایز و افتخارات محصول: 
 شايسته تقدير در سيزدهمين فراخوان آثار پژوهشي حوزه علميه خراسان
تولید کننده محصول: 

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA